POLSKA HONORÄRKONSULATET – HALMSTAD

HONOROWY KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ european union sphere icon 64sweden sphere icon 64poland sphere icon 64
w HALMSTAD

 

Konsulatet stängs ned från den 14 mars 2020 Vi hänvisar till ambassaden

The consulate will be closed at 14 march please contact the embassy.

 

Uwaga! W sprawach paszportowych, prawnych, obywatelskich i wizowych nalezy kontaktowac sie z Wydzialem Konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie:

Dane teleadresowe, wraz z informacjami dotyczącymi umawiania wizyt znajduja sie na stronie internetowej Ambasady RP w Sztokholmie:

http://www.sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kontakt/

   

Honorär Konsulatet i Halmstad.

NOTE! Application for a passport or visa, can only Embassy's Consulate General in Stockholm issue these dokuments!

OBS! Vad gäller ansökan om pass eller visum,kan endast Ambassadens Generalkonsulat i Stockholm utfärda dessa dokument!

                     

Konsulär information - 

https://sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/

 

Svenska

https://sztokholm.msz.gov.pl/sv/konsular_informatoin/