POLSKA HONORÄRKONSULATET – HALMSTAD

HONOROWY KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ european union sphere icon 64sweden sphere icon 64poland sphere icon 64
w HALMSTAD

 

 

Uwaga! W sprawach paszportowych, prawnych, obywatelskich i wizowych nalezy kontaktowac sie z Wydzialem Konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie:

Dane teleadresowe, wraz z informacjami dotyczącymi umawiania wizyt znajduja sie na stronie internetowej Ambasady RP w Sztokholmie:

http://www.sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kontakt/

   

Honorär Konsulatet i Halmstad.

   

            NOTE! Application for a passport or visa, can only Embassy's Consulate General in Stockholm issue these dokuments!

                    OBS! Vad gäller ansökan om pass eller visum,kan endast Ambassadens Generalkonsulat i Stockholm utfärda dessa dokument!

 

                    Konsulatet är stängt från den 12 till och med 26 februari 2019.

                               The consulate is closed from 12 to 26 February 2019